PROJECTONDERSTEUNING

UrenregistratieProjectadministratie

Een goede basis van uw projectadministratie kan u een hoop werk uit handen nemen. Standaard tabellen voor uw werksoorten, de fasering van een project en het honorarium dat u daarvoor ontvangt op een correcte manier implementeren in uw administratie. Daarbij kunt u ervoor zorgen dat de kosten/verschotten aan de juiste facturen worden gekoppeld.

Bij projectadvisering kunt u onder andere denken aan het opzetten van een basis in uw projectadministratie voor de fasering van uw projecten in combinatie met uw honorarium. Deze fasering kan worden gekoppeld aan een calculatie die u maakt om uw medewerkers in te plannen.

Geld in de handKostprijsberekeningen

Voor uw financiële en projectadministratie is belangrijk om inzicht te hebben in de kostprijs, interne en externe uurtarief van uw medewerkers. Het verschil tussen deze tarieven wordt inzichtelijk in beeld gebracht en in uw projectadministratie geïmplementeerd. Het is verstandig om deze tarieven jaarlijks bij te stellen. Een handig format kan ik voor u verstrekken.

Calculaties

Per fase van uw project kunt u calculeren hoeveel tijd aan een bepaald onderdeel mag worden besteed door uw medewerkers. Door middel van nacalculatie kan ik voor u kijken of er in uw projecten een constant gemiddelde te vinden is, waardoor u een standaard voor een bepaald type project te maken is.

Capaciteitsplanning

Indien in uw project een calculatie van de te besteden uren is gemaakt, kunnen deze worden overgezet in een capaciteitsplanning. In deze planning ziet u direct hoeveel werk u nog op voorraad heeft en welke medewerkers veel of weinig werk hebben. Bovendien heeft u snel inzicht in uw werkvoorraad, waarop u uw acquisitie kunt afstemmen.