CONTRACTADVISERING

De kleine lettertjesAlgemene Voorwaarden

Het juridische gedeelte van DNR is een lastig stuk om mee te leren werken. Toch is het van belang om hierover het een en ander te weten. Vooral de grote projectontwikkelaars in Nederland zijn geneigd om veel artikelen uit de algemene voorwaarden te wijzigen, te schrappen of niet van toepassing te verklaren. Deze hebben vaak met verzekeringen en auteursrecht te maken.

Zo kan het voorkomen dat u, zonder dat u er erg in heeft, onverzekerd aan het werk bent voor uw opdrachtgever. Zolang het project goed verloopt, is er niets aan de hand. Als er onverhoopt iets mis gaat in het project, dan kan het zijn dat u ineens onder het Burgerlijk Wetboek van Strafrecht valt, waardoor uw aansprakelijkheid vele malen groter is dan in de algemene voorwaarden is vastgelegd.

Meten is WetenHonorariumberekening

Architecten zullen hun honorariumformule in DNR missen, maar de NMA heeft deze honorariumformule gedefinieerd als een verboden prijsafspraak. DNR biedt met de standaard taakbeschrijving een goed uitgangspunt om uw honorarium te berekenen. Essentieel hierbij is dat u de tarieven van uw medewerkers inzichtelijk hebt. Het is dan nog een kwestie van inschatten hoeveel uur u voor een bepaald onderdeel nodig hebt. Uurtarief maal aantal uren geeft uw honorariumvoorstel.

Op basis van nacalculatie, kunnen we kijken of u in het verleden vergelijkbare projecten heeft gerealiseerd, waarmee een onderlegger kan worden gemaakt voor toekomstige projecten.

Overgang SR 1997 en RVOI naar DNR 2005 / DRN 2011

In 2005 is De Nieuwe Regeling van kracht geworden, kortweg DNR. DNR is een bundeling van de SR 1997 (Algemene voorwaarden van architecten) en de RVOI (algemene voorwaarden van ingenieurs). Door middel van de standaard taak beschrijving (STB), kan op een eenvoudige wijze inzichtelijk worden gemaakt welke werkzaamheden door welke projectpartner wordt uitgevoerd.