FINANCIELE ADVISERING

Marjolein met rekenmachineOmzetprognose

Weet u hoeveel werk u nog in portefeuille hebt? Met een omzetprognose kunt u inzichtelijk maken hoeveel werk u nog hebt, wanneer u moet gaan acquireren of wanneer u personeel moet gaan aannemen (of ontslaan in een erger geval).

Kostenprognose

Elke ondernemer kan met een kostenprognose sturen op het resultaat van de onderneming. Misschien worden er onnodig veel kosten gemaakt, waarop eenvoudig bezuinigd kan worden.
Al deze informatie kan ik voor u boven water halen en eens grondig doornemen.

Liquiditeitsoverzicht

Tezamen met de omzetprognose en de kostenprognose kan een liquiditeitsprognose worden opgesteld. Deze liquiditeitsprognose geeft u inzicht in de inkomsten en uitgaven stromen binnen de organisatie.

Spelen met cijfersFinanciële administratie / boekhouding

Als ondernemer is het verstandig om op de hoogte te zijn van wat er in uw financiële administratie gebeurd. Alleen: het is niet ieders hobby om daarmee bezig te zijn. Ik vind het belangrijk dat de boekhouding op orde is, en wekelijks (zo niet dagelijks) wordt bijgewerkt. Alleen dan bent u in staat om op cijfers te sturen. Mijn doel is om uw administratie zo eenvoudig mogelijk te houden (of te maken). Het spelen met cijfers, en het inspelen op toekomstige ontwikkeling vind ik erg leuk. Ik hoop u met mijn enthousiasme over te halen om regelmatig uw cijfers te bekijken.

STARTERS

FinancienEen van mijn specialiteiten is het begeleiden/coachen van startende ondernemers. Soms kies je heel bewust voor het starten van een onderneming, soms start je tegen wil en dank, omdat je bijvoorbeeld je baan bent kwijtgeraakt.

Wat komt er allemaal bij kijken om een bedrijf te starten? Ik help de startende ondernemer op weg in het oerwoud van wetten en regels. Mijn specifieke aandachtspunt daarbij is de financiële kant van de onderneming.

Daarnaast heb ik gemerkt dat de omslag van het in loondienst zijn, naar de eigen onderneming (en dan met name de eenmanszaak) op financieel gebied voor onzekerheid en onrust zorgt, omdat je geen netto salaris meer ontvangt. Het lijkt alsof je ineens veel geld verdient en soms is de verleiding groot om dat dan ook te gaan uitgeven. En dat terwijl er nog omzetbelasting en inkomstenbelasting over moet worden betaald. En heb je als startende ondernemer gedacht aan arbeidsongeschiktheid en pensioen? Dat zijn forse kostenposten in je begroting, waar je wellicht als startende ondernemer nog even niet aan wil denken. Ik toon je aan dat dit juist van belang is, en leg je helder uit waarom dat zo is. Daarmee kan ik de startende ondernemer op weg helpen om, in ieder geval op financieel vlak, een stuk onrust weg te nemen en helder te hebben wat je van jezelf en je bedrijf verwacht.

Onderwerpen die bij een starterstraject aan bod komen, zijn onder andere:

 • kostenprognose
 • omzetprognose
 • urenprognose
 • kostprijsberekening / uurtarief
 • inzicht in privé uitgaven
 • prognose van de te betalen inkomstenbelasting (IB)
 • liquiditeitsprognose
 • opgave startende onderneming voor de belastingdienst
 • aanvraag Verklaring ArbeidsRelatie, indien nodig
 • opstarten eenvoudige administratie / boekhouding, inclusief eisen zoals bewaarplicht, inhoud.
 • opstarten facturatie, inclusief wettelijke eisen
 • verzekeringen
 • het belang van algemene voorwaarden
 • een basisdocument voor je offerte opstellen

Ik ben in staat om financiele materie in Jip-en-janneketaal uit te leggen. Daarmee maak ik het toegankelijk, simpel en vooral leuk.