STARTERS

FinancienEen van mijn specialiteiten is het begeleiden/coachen van startende ondernemers. Soms kies je heel bewust voor het starten van een onderneming, soms start je tegen wil en dank, omdat je bijvoorbeeld je baan bent kwijtgeraakt.

Wat komt er allemaal bij kijken om een bedrijf te starten? Ik help de startende ondernemer op weg in het oerwoud van wetten en regels. Mijn specifieke aandachtspunt daarbij is de financiële kant van de onderneming.

Daarnaast heb ik gemerkt dat de omslag van het in loondienst zijn, naar de eigen onderneming (en dan met name de eenmanszaak) op financieel gebied voor onzekerheid en onrust zorgt, omdat je geen netto salaris meer ontvangt. Het lijkt alsof je ineens veel geld verdient en soms is de verleiding groot om dat dan ook te gaan uitgeven. En dat terwijl er nog omzetbelasting en inkomstenbelasting over moet worden betaald. En heb je als startende ondernemer gedacht aan arbeidsongeschiktheid en pensioen? Dat zijn forse kostenposten in je begroting, waar je wellicht als startende ondernemer nog even niet aan wil denken. Ik toon je aan dat dit juist van belang is, en leg je helder uit waarom dat zo is. Daarmee kan ik de startende ondernemer op weg helpen om, in ieder geval op financieel vlak, een stuk onrust weg te nemen en helder te hebben wat je van jezelf en je bedrijf verwacht.

Onderwerpen die bij een starterstraject aan bod komen, zijn onder andere:

 • kostenprognose
 • omzetprognose
 • urenprognose
 • kostprijsberekening / uurtarief
 • inzicht in privé uitgaven
 • prognose van de te betalen inkomstenbelasting (IB)
 • liquiditeitsprognose
 • opgave startende onderneming voor de belastingdienst
 • aanvraag Verklaring ArbeidsRelatie, indien nodig
 • opstarten eenvoudige administratie / boekhouding, inclusief eisen zoals bewaarplicht, inhoud.
 • opstarten facturatie, inclusief wettelijke eisen
 • verzekeringen
 • het belang van algemene voorwaarden
 • een basisdocument voor je offerte opstellen

Ik ben in staat om financiele materie in Jip-en-janneketaal uit te leggen. Daarmee maak ik het toegankelijk, simpel en vooral leuk.