STARTERS

FinancienEen van mijn specialiteiten is het begeleiden/coachen van startende ondernemers. Soms kies je heel bewust voor het starten van een onderneming, soms start je tegen wil en dank, omdat je bijvoorbeeld je baan bent kwijtgeraakt.

Wat komt er allemaal bij kijken om een bedrijf te starten? Ik help de startende ondernemer op weg in het oerwoud van wetten en regels. Mijn specifieke aandachtspunt daarbij is de financiële kant van de onderneming.

Daarnaast heb ik gemerkt dat de omslag van het in loondienst zijn, naar de eigen onderneming (en dan met name de eenmanszaak) op financieel gebied voor onzekerheid en onrust zorgt, omdat je geen netto salaris meer ontvangt. Het lijkt alsof je ineens veel geld verdient en soms is de verleiding groot om dat dan ook te gaan uitgeven. En dat terwijl er nog omzetbelasting en inkomstenbelasting over moet worden betaald. En heb je als startende ondernemer gedacht aan arbeidsongeschiktheid en pensioen? Dat zijn forse kostenposten in je begroting, waar je wellicht als startende ondernemer nog even niet aan wil denken. Ik toon je aan dat dit juist van belang is, en leg je helder uit waarom dat zo is. Daarmee kan ik de startende ondernemer op weg helpen om, in ieder geval op financieel vlak, een stuk onrust weg te nemen en helder te hebben wat je van jezelf en je bedrijf verwacht.

Onderwerpen die bij een starterstraject aan bod komen, zijn onder andere:

 • kostenprognose
 • omzetprognose
 • urenprognose
 • kostprijsberekening / uurtarief
 • inzicht in privé uitgaven
 • prognose van de te betalen inkomstenbelasting (IB)
 • liquiditeitsprognose
 • opgave startende onderneming voor de belastingdienst
 • aanvraag Verklaring ArbeidsRelatie, indien nodig
 • opstarten eenvoudige administratie / boekhouding, inclusief eisen zoals bewaarplicht, inhoud.
 • opstarten facturatie, inclusief wettelijke eisen
 • verzekeringen
 • het belang van algemene voorwaarden
 • een basisdocument voor je offerte opstellen

Ik ben in staat om financiele materie in Jip-en-janneketaal uit te leggen. Daarmee maak ik het toegankelijk, simpel en vooral leuk.

PROJECTONDERSTEUNING

UrenregistratieProjectadministratie

Een goede basis van uw projectadministratie kan u een hoop werk uit handen nemen. Standaard tabellen voor uw werksoorten, de fasering van een project en het honorarium dat u daarvoor ontvangt op een correcte manier implementeren in uw administratie. Daarbij kunt u ervoor zorgen dat de kosten/verschotten aan de juiste facturen worden gekoppeld.

Bij projectadvisering kunt u onder andere denken aan het opzetten van een basis in uw projectadministratie voor de fasering van uw projecten in combinatie met uw honorarium. Deze fasering kan worden gekoppeld aan een calculatie die u maakt om uw medewerkers in te plannen.

Geld in de handKostprijsberekeningen

Voor uw financiële en projectadministratie is belangrijk om inzicht te hebben in de kostprijs, interne en externe uurtarief van uw medewerkers. Het verschil tussen deze tarieven wordt inzichtelijk in beeld gebracht en in uw projectadministratie geïmplementeerd. Het is verstandig om deze tarieven jaarlijks bij te stellen. Een handig format kan ik voor u verstrekken.

Calculaties

Per fase van uw project kunt u calculeren hoeveel tijd aan een bepaald onderdeel mag worden besteed door uw medewerkers. Door middel van nacalculatie kan ik voor u kijken of er in uw projecten een constant gemiddelde te vinden is, waardoor u een standaard voor een bepaald type project te maken is.

Capaciteitsplanning

Indien in uw project een calculatie van de te besteden uren is gemaakt, kunnen deze worden overgezet in een capaciteitsplanning. In deze planning ziet u direct hoeveel werk u nog op voorraad heeft en welke medewerkers veel of weinig werk hebben. Bovendien heeft u snel inzicht in uw werkvoorraad, waarop u uw acquisitie kunt afstemmen.

Prijsduiken desastreus voor architectenbranche?

toverformule?In het BNABLAD #02/12 dat eind maart verscheen, staat een artikel over prijsduiken in de architectenbranche. Met een aantal passages in het artikel en uitspraken van de geïnterviewden ben ik het helemaal mee eens, een aantal andere uitspraken verwonderde mij enorm. Als grote tegenstander van de oude honorariumformule (de ‘toverformule’) uit de SR 1997, deze belet de architect immers in het ondernemerschap, verbaast het mij zeer dat sommige architecten voor de terugkeer ervan pleiten. De terugkeer van de formule zal niet gebeuren, het zijn verboden adviesprijsafspraken die door de mededingingswet streng in de gaten worden gehouden op straffe van hoge boetes. De BNA werkt aan een voorstel voor een zogenaamde urenrichtlijn. Ik ben benieuwd wat die gaat brengen: een rekenmodel voor het opstellen van een offerte. Hieronder een opsomming van het artikel met mijn reactie erbij. Lees verder

Kostprijsberekening / uurtarief

Wat is jouw uurtarief?Afgelopen zaterdag verscheen er een goede column van Arjan van den Born in het NRC ‘Opinie & Debat’ met als titel “Wie 250 euro per uur vraagt, zit op de Ruttenorm en is geen graaier”. Wie zich druk maakt over het zogenoemde graaien van zelfstandigen, moet eens uitrekenen wat een vaste baan eigenlijk kost, vindt hij. Vervolgens komt hij met een uitleg over een kostprijsberekening. Een alleraardigst artikel, waaruit ik hieronder wat zal citeren. Lees verder

Opdracht bij BFW architectuur

BFW architectuurBFW architectuur uit Wormerveer heeft mij in 2008 opdracht gegeven voor de implementatie van Assistance PSO. In een tijdsbestek van 4 maanden heb ik het bedrijf stap voor stap door de implementatie heen geholpen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: tabellen relatiebeheer, relatiebestanden, project tabellen, boekhoudbestanden, projecten, uren en kosten, facturering, boekhouding en rapportages.
Tijdens dit werk is ook nog uitgebreid aan de kostprijsberekening van het bureau gewerkt.Lees verder